Пространство за изкуство на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна

За нас

През 30-те години на миналия век отдел „Изкуство” възниква като читалня “Музика и изкуство”. Във времето прераства в Музикален отдел. От 1979 г. функционира като комплексен отдел “Изкуство”. За качественото библиотечно-информационно обслужване на потребителите функционално са обособени секторите: каталожна зала и регистратура, заемна за дома, читални зали и медиатека.

Споделете