Пространство за изкуство на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна

Фондове

Фондът на отдела е насочен към специалисти в областта на изкуството, творци, ученици и студенти от специализирани учебни заведения. Част от колекциите са ориентирани към по-широк кръг читатели – любители на музиката, театъра и киното.

Тематично обхваща всички видове изкуство: архитектура, изобразително изкуство, ландшафтен дизайн, художествени занаяти, скулптура, пластични изкуства, музика, кино, театър и балет. Състои се от различни носители на информация: книги, графични издания, ноти, картографски и периодични издания, аудио и видео носители. Част от библиотечните документи се заемат за дома, а останалите се ползват в читални зали.

Фондът е разкрит чрез традиционни фишови каталози и електронен каталог на книжни и некнижни носители

Книги:

Най-широко застъпените библиотечни документи във фонда на отдел „Изкуство”. Специалистите ще открият добре комплектувана научна литература и монографии, а по-широката читателска аудитория – биографии на художници и дейци на киното, музиката и театъра.

Графични издания:

Албуми с репродукции, съдържащи шедьоври и образци на изкуство – от скалните рисунки до представителите на 21 век. Графичните издания представят всички жанрове и стилове в изкуството.

Нотни издания

Клавири и партитури за вокални, инструментални изпълнения, симфонична и сценична музика от български и чужди композитори. Подходящи школи, солфежи и самоучители ще намерят начинаещите музиканти. Уникалното в този фонд е пълната сбирка от произведения на български композитори.

Аудионосители

Записи на произведения от класиката до съвременните течения в популярната музика върху CD, аудиокасети и грамофонни плочи.

Видеоносители

DVD и видеокасети с избрани филми от различни жанрове на киното. За киноманите предлагаме колекция от българската и световната филмова класика. За най-малките потребители на библиотеката – любими анимационни филми.

Картографски издания

Картографски изображения от началото на 20 век до съвременните интерактивни карти на обекти и информация за тях. Физически, политически исторически, топографски, административни и учебни карти и атласи на България и света.

Периодични издания

Периодичните издания, получавани в отдела са в областта на изкуствата архитектура, дизайн, мода, музика. Пълният списък на заглавията, получавани през текущата година може да видите тук.

Споделете