Къщата като архитектурно предизвикателство

В тази публикация ще си „поговорим” за къщата не толкова като място за живеене, а по-скоро като въплъщение на модерната архитектура и връзката между сграда и пейзаж. Създавайки впечатляващи и уникални образци, архитектите отправят предизвикателство към насложените стереотипни представи за съврем [...] Към публикацията

Нови книги

Сецеинът в България Валентин Ангелов „Сецесионът в България” Авторът на книгата проф. Валентин Ангелов е български учен, работещ в областта на теорията и историята на изкуството, естетиката, изобразителното изкуство, университетски преподавател. Без написаните от него научни трудове българското изкуствознание не б [...] Към публикацията

Кичът – изкуство или фетиш

Кич – (нем. kitsch – боклук). Масово фабрикувани произведения на изкуството или артефакти, които са неуспешен опит да се подражават естетическите критерии на елитарната култура. Като понятие се появява в Мюнхен през 1870 и е дефинирано като “художествен сурогат, чиито определящи параметри са евтината [...] Към публикацията

Стълба към небето

Стълбите са познати от дълбока древност и вероятно са се появили още в самото начало на строителната дейност на човека. Те са едни от най-древните съоръжения в историята на човечеството и архитектурата. Стълбата се появява във времената когато не съществува още писменост и затова точната дата, а същ [...] Към публикацията

Елементална скулптура

Трудно е да се постави точна времева граница между отделните направления в изкуството, защото както цивилизациите и техните култури, така и изкуствата преливат едно в друго. Корените на елементалната скулптура като самостоятелно направление са от две различни течения на съвременната скулптура. На [...] Към публикацията