Пространство за изкуство на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Видимата страна на изкуството

Визуален дизайн

Основните елементи на визуалния дизайн, които са предназначени за комуникиране чрез опаковката са: илюстрация, цвят, форма, текст. Тези елементи формират цялостния вид на опаковката. В крайното дизайнерско оформление те трябва да са съчетани в хармония. Например да не се допуска една ярка, пъстра илюстрация с …