Стълба към небето

Стълбите са познати от дълбока древност и вероятно са се появили още в самото начало на строителната дейност на човека. Те са едни от най-древните съоръжения в историята на човечеството и архитектурата. Стълбата се появява във времената когато не съществува още писменост и затова точната дата, а същ [...] Към публикацията