Илюстрация е всяко изображение, което придружава или съществува отделно от текста. Изображенията помагат да се разбере по-добре за какво става дума  или да представи дадена информация по-ясно. В Древен Египет илюстрациите оформят химни и заклинания, написани върху папируси. Днес, за съжаление, са останали много малко от тях, но най-ярките примери за оцелели древни образци са илюстрациите в “Илиада” и “Енеида”, както и във византийски и средновековни ръкописи. Важна роля в историята на развитието на илюстрацията изиграва периодът от XIV до XV в., характеризиращ се с изобретяването на книгопечатането в Европа. Процесът на отпечатване се е осъществявал чрез притискане на хартия към дъска, върху която илюстрацията вече е била гравирана.

Дъските са били намазани с черно мастило, така че отпечатъкът от илюстрацията, останал върху хартията, е бил толкова черен, колкото и самият текст. През XVIII в. книжната илюстрация придобива малко по-различна форма, а най-популярна става винетката  – малко графично изображение с орнаментален, предметен или тематичен характер. Често  се поставят на заглавната страница, предните и задните страници. През същия период се разпространява процесът на създаване на цветни гравюри чрез ръчно оцветяване с боя. Когато през 1837 г. е изобретена фотографията, характерът на илюстрациите се променя драстично: то вече е пряко свързано с фотомеханичните процеси.

Въз основа на тези процеси са открити нови начини за производство на илюстрации на книги: цинография (рисуване с щрих върху цинков картон), автотипия (възпроизвеждане на рисунки в полутонове) и трицветен печат (възпроизвеждане на цветни илюстрации). XIX в. е наречен  “ерата на илюстрованата книга”, тъй като именно през този период в оформлението на литературните произведения започват да се използват декоративни елементи, а самата илюстрация е не само неотделима от текста, но и представлява съвсем реалистична картина.

Книжната илюстрация се превръща не само в неразделна част от литературното произведение, но и се обособява като самостоятелен вид изобразително изкуство. В днешно време, в комиксите, в детските книгите,  или рекламните банери илюстрацията играе основна роля. По този начин тя се превръща в  част от визуалната комуникация. Илюстрацията може да бъде със сложна композиция, с много детайли, проста контурна рисунка или абстрактен колаж със снимка. В уебсайтовете и социалните мрежи сме заобиколени от всякакви картини, снимки, рисунки, графики, диаграми и други визуални елементи. Всяка от тези илюстрации излъчва своя собствена идея и значение. Портретните илюстрации са едни от най-популярният вид илюстрация. Пейзажните са друг популярен вид и се използват за показване на живописни места или природни феномени. Архитектурните илюстрации,  показват детайли  от сгради, а  продуктовите илюстрации се използват за представяне на продукти по креативен и атрактивен начин.

По-известни български илюстратори: Ясен Гюзелев, Александър Поплилов, Любен Зидаров.

Споделете