Средновековното изкуство с “Приятели на Клио”

Историята на изкуството изиграва значителна роля при изграждането на художествената култура и на критериите за естетическа оценка при децата. За това екипът на отдел „Изкуство” продължава работата си по програмата „Да си поговорим за изкуството”.

На 18 ноември за пореден път осъществихме нашето пътешествие в света на изкуството. Учениците от 6 кл. на ОУ „Панайот Волов”, гр. Варна, кв. Виница, членове на клуб „Приятели на Клио” се отправиха към тайните на Средновековното изкуство. С презентация, книги и графични издания от фонда на библиотеката насочихме вниманието на участниците към образци на световната архитектура, особеностите на скулптурата, изобразителното изкуство: миниатюри към манускрипти, фрески, витражи с религиозни сюжети. Специално внимание отделихме на българското средновековно изкуство, което е отразявало идеологията на феодализма и църковната власт. Интерес предизвикаха Боянската църква, Царевец, керамичните икони и мозайки, завладяващи примери от представения период.
Госпожа Христова – ръководител на клуб „Приятели на Клио” запозна участниците с една от големите раннохристиянски базилики на античния град Одесос (днес ул. „Хан Крум”) и нейните красиви мозайки с геометрични мотиви и фигурални пана, представляващи различни християнски символи.

Ивелина Караангелова – учител по изобразително изкуство беше подготвила интересна творческа задача за децата – изработване на мозайки. Използвайки различни техники и материали, участниците създадоха своите произведения с характерните за епохата елементи: цветя, слънца, птици, риби и др.
Протеклата среща доказва, че по нетрадиционен и забавен начин децата лесно възприемат специфичните особености на средновековното изкуство. Благодарение на своята сръчност, креативност и въображение те показаха, че също като средновековните майстори могат да създават мозайки.

Етикети:, ,

Публикувано на: 21 ноември, 2017 от Отдел "Изкуство" Рубрика: Афиш