Камишибай е форма на визуално повествование и споделяне, която комбинира използването на ръчно рисувани изображения и разказ. Названието идва от ками () – хартия и шибай – (芝 居) – игра или драма. Корените му се крият в традициията на визуалното повествование, която била широко разпространена под различни форми в миналото в Япония. Съвременният образ на Камишибай се появи през 1929 г. и получава голяма популярност през 30-те и 40-те години на миналия век. Как протича едно типично представление на камишибай – водещият стои на сцената от дясната страна на малка дървена кутия. В кутията се поставят 12-20 изображения, които илюстрират възловите моменти от съответната приказка. Обикновено тази миниатюрна сцена – кутия е поставена на велосипеда на повествователя. Водещият сменя картините с различна скорост докато разказва историята. Най-добрите майстори на камишибай не четат, а разказват . Камишибай може да се използва с образователна цел. Днес той се възприема като предшественик на съвремената презентация. В нашите творчески работилнички използвахме техниката на камишибай, за да представим народната приказка „Житената питка” и „Зелената Жози” на Станка Пенчева. Чрез галериите може да придобиете представа за това как децата творят и развиват разказвателните си умения като се забавляват.

Работилничка – 19.06.2015

Камишибай с “Игралница занималница” – 23.06.2015

 

Споделете