Всички ние сме потънали в звуци. Част от тях идват от природата, останалите са изкуствени, възникнали по волята на човека. За невероятното им въздействие разказва епосът на различните народи. Някои песни карат раната на Орфей да зарасне, а тези на сирените предизвикват моряците да се хвърлят в бушуващите вълни. Магията на звука вълнува и древните мислители. Гръцкия математик и философ Питагор схваща Вселената като хармония от числа. Той създава теория на музикално-цифровия строеж на Космоса и с голям успех използва мелодиите, които съчинява за лечение на „болестите на душата” – униние, гняв, силни страсти. И философът Демокрит препоръчва музикотерапия за различни болести. А според Платон дали една държава ще бъде силна зависи каква музика слуша народът. Той предупреждава за вредата от хаотичните и груби ритми.
Звуколечението е познато и в древен Египет – хорово пеене помагало при безсъние.
А ето как влияят част от звуците според китайската теория:


В Индия при лечението на различни болести от векове се прилагат успешно мантрите (в будизма – съдържаща енергия сричка или поредица от срички): „хра-ам”, „храйм”, „хру-ум”.

Сред музикалните произведения, които успокояват нервите са: Соната в сол минор N 1 на Бах, Соната N 3, Валс N 2 и Ноктюрно в ми бемол мажор на Шопен, „Годишни времена – февруари” на Чайковски, Ноктюрно N 3 на Ференц Лист, 25 симфония на Моцарт и др. 

Ефектът от музикотерапията зависи не само от емоционалното й въздействие върху човека, но и от съчетаването на биорезонанса на тоновете и вибрациите на отделните органи и системи в организма. Музикотерапията е изключително подходяща за лечението на психози, депресивни състояния и др. Прилага се в операционни зали и при стоматологични интервенции.
Несъмнен ефект има и словотерапията. Доказано е, че някои думи и изречения, произнесени с определена интонация, носят в себе си енергичен и лечебен заряд. Това обяснява тайната на т. нар. баене и на заклинанията в народната медицина. Най-голяма целебна сила притежават молитвите, които са носители не само на смислово значение, но и на реална положителна енергия, с която са заредени думите и словосъчетанията. Едно от направленията на словотерапията е ритмотерапията – лечението със стихове. Ритмичната реч оказва мощно въздействие върху психиката. Стихотворните форми и песните са способни да успокояват. От началото на 90-те г. звукотерапията е сред най-популярните лечебни методи в САЩ. У нас през май 1995 г. е учредена Българска асоциация за музикотерапия.

“Музиката изразява това, което не може да бъде изказано с думи, но и не може да остане неизречено.”

Виктор Юго (1802-1885)

Споделете