Архитектурата е навсякъде около нас. Тя е изкуство, история, религия, доказателство за технологичен прогрес. От египетските пирамиди до свръхмодерните сгради, архитектурата не спира да ни възхищава или скандализира. Подчинена на различни стилове и модни течения, тя ни представя сгради и съоръжения с различно предназначение и визия. Желанието на човека да изгражда стабилни и трайни постройки датира от времето преди много векове. Още тогава някои от архитектите създават сгради, съобразени със средата, за която са предназначени. Други, точно обратно, се опитват да проектират противопоставящи се на тази среда сгради. Именно това прави архитектурата интересна област от изкуството, обект на изследване и проучване. Тъй като архитектурните обекти имат различно предназначение, историята на архитектурните стилове може да се разглежда и като културна история и отражение на общата история на човечеството.
След края на Втората световна война назрява необходимост от организация, която да обединява архитектите. На 28 юни 1948 г. в Лозана е създаден Междунарадният съюз на архитектите (МСА). Тогава неговите членове са представители на 116 страни от цял свят. Целта на организацията е въз основа на различни идеи и постижения да подобри професионалното развитие на членовете си. На своята ХХ сесия през 1996 г. МСА определя първия понеделник от месец октомври за Международен ден на архитектурата. Идеята е да се покаже ролята на архитектите и на архитектурата за създаването на жизнена и здравословна градска среда, която увеличава благосъстоянието на хората. Днес броят на членовете на съюза е повече от 1 300 000 души.
Отдел Изкуство на Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, гр. Варна предлага на своите читатели богато разнообразие на архитектурна литература на български и други езици. Това са енциклопедии, справочници, книги, албуми и периодични издания. Те отразяват историята на архитектурата, различните стилове и техните представители. Част от търсените от читатели заглавия са: „Класически архитектурни форми” на Иван Попов и Мила Иванова, „История на архитектурата на стария свят” и „История на архитектурата на новото време” на Сава Бобчев, „Кратка история на архитектурата” на Христо Димов, „Кратка история на българската архитектура”, издание на БАН, поредицата „Architecture now!”. Пълна информация за изданията по темата в нашия фонд, може да получите от електронния каталог на библиотеката.  Интерес представлява списание „Архитектура”, което притежаваме от 1946 г. до днес. То е източник на информация за национални и световни архитектурни образци и личности, допринесли за развитието на архитектурата. Други периодични издания са Годишник на Българското инженерно-архитектно дружество, Годишник на Съюза на българските инженери и архитекти, Информационен бюлетин Български архитект, The Architectural Review, Architectural Record и др.
По повод Международния ден на архитектурата в Отдел Изкуство е подредена изложба на архитектурни издания за класическа и съвременна архитектура. Специално внимание е отделено на книги за архитектурата на град Варна.

Други статии на тема архитектура може да прочетете тук.

Споделете