Девическа гимназия “Мария Луиза” – Варна

Девическата гимназия във Варна (арх. П. Момчилов)

арх. Петко Момчилов

Общ изглед на сградата на Девическата гимназияРазположена свободно в голям квартал, богато озеленен. В план тя е развита около обширен квадратен двор с едностранно застроени класни стаи. Коридорите са добре осветени, но тесни. Обемно тя е добре разрешена със силно подчертана средна надвишена част. Крилата завършват с ъглови резалити, утежнени с антични надвишения. Изобщо сградата има подчертан представителен вид и е от най-добрите постижения на зараждащата се българска архитектура от това време.
Все по това време по приблизително същата планова схема са изградени мъжката гимназия в Русе (арх. П. Момчилов), девическата гимназия в Пловдив (арх. Шнитер), търговската гимназия в Свищов (арх. П. Бранк), педагогическите гимназии в Кюстендил, Силистра, Лом, Казанлък.
Сградата на гимназията се строи от 1893 до 1900 г. Напълно е обзаведена и открита за учебната 1898/1899 г. Строи се на мястото на бившите турски казарми по предоставен проекВарна. Девическа гимназия - изглед ; план на партера и на етажат от белгийския министър на просвещението на българския министър – варненеца Георги Живков. Проектът е преработен и съобразен с местните условия от арх. П. Момчилов. В него е предвидена значителна паркова площ. Строежът се ръководи от арх. Христо Ковачевски от София. Представител на държавата е арх. Шрайбер, а на предприятието предприемач – Шуменското търговско дружество, арх. Сава Димитриевич.

Държавна девическа гимназия "Кн. Мария-Луиза" 41, 1898 г.Застрояването на сградата е симетрично, като централният вход и монументалното трираменно стълбище са поставени в главната ос. Главният вход е подчертан с полукръгли арки и елегантна колонада в йонийски стил. Фасадата е с академично деление от пет части с богато архитектурно оформление на централната част. Сградата е увенчана с главен корниз, пластично обогатен с конзоли. Страничните фасади са решени аналогично на централната, но с по-пестеливи средства. Архитектурата е разработена в стила на италианския ренесанс с явни неоренесансови влияния. Хармоничните пропорции на обемната композиция и озелененият двор допринасят сградата да се приема като палацо (дворец).

Варненски общински  вестник 01.06. 1893г.  №16, 3 с.
И до днес сградата на Варненската девическа гимназия е една от най-красивите в града, буди възхищение и е гордост за варненци.
От 3.03.1983 г. е преустроена и превърната в Археологически музей. Класифицирана е като паметник от национално значение.

Археологически музей - Варна

Може да разгледате стаии, фотографии и пощенски картички във връзка с Варненската девическа гимназия в дигиталната колекция на РБ “П. Славейков”.

Етикети:,

Публикувано на: 23 май, 2014 от Отдел "Изкуство" Рубрика: Изкуство и дигитална колекция