Сценографията

Сценографията е изкуство за създаване на зрителен образ на спектакъла, при който се използват декори, костюми, осветление и различна постановъчна техники. Всички тези изобразителни средства са компоненти на театралното предтавление и способстват за разкриване на съдържанието му, придавайки му различно емоционално звучене. Развитиено на сценографията е тясно свързано с развитието на изобразителното изкуство, архитектурата, драматургията и киното. За  древните гърци „skenogtaphia”  било изкуството да се украсява театърът и декорът  с  живописни творби.

:) Вдигнете завесата…Етикети:, ,

Публикувано на: 17 април, 2015 от Отдел "Изкуство" Рубрика: Видимата страна на изкуството