Живите кукли

„Кукленият театър е театър, чийто основен персонаж е куклата.“ Специфичен вид сценично изкуство, в което вместо актьори (или заедно с тях), действат кукли и тъкмо това е определящото. Кукленият театър е много древно изкуство. Неговите корени водят към езическите обредни игри с овеществени символи на боговете, олицетворяващи природните сили. Към първите обредни кукли можем да отнесем изображенията на тотеми – покровители на първобитните племена. Днес под общото определение куклен театър попада огромно множество негови видове и форми. Обикновено видовете куклен театър се класифицират според вида на използваните кукли. Това е едно формално делене. На кукления театър, като своеобразен тип театър, са присъщи всички основни принципи на пространствено – времевите изкуства. Присъствието на театрални кукли в един театър е първият видим признак на кукления театър. Едни от главните им особености е мястото и значението на актьора в изграждането и внушаването на сценичния образ по време на възприемането му от публиката.

Още през 16 в. пр. хр.в Египет съществували куклени мистерии за Озирис и Изида. Съобщения за игри с кукли се срещат при Херодот, Аристотел, Хораций, Марк Аврелий, както и в древните поселища на мексиканските индианци. Най-често ритуално-обредните форми на куклен театър са свързвани с национални традиции. По този начин се развил кукленият театър в страните на Явайкиизтока. Кукленото изкуство в България също има древни корени. Те могат Явайкида се търсят в езическите обреди на древните траки, населявали нашите земи. При народния (площаден) куклен театър представлението било изпълнено с грубоват, често непристоен хумор. Дързост, кощунство, светотатство, отсъствие на нравствени задръжки са отличителните черти на традиционния куклен герой. В историята се срещат сведения за официални гонения на куклари и забрана на представленията им. Този вид куклен театър се практикувал главно от странстващи актьори. В кукления театър за деца се съчетават две функции – възпитателна и развлекателна. Поради своята „малкост“ куклата е предпочитан събеседник на децата. Чрез нея, увлечени от играта и забавлението, те успяват да възприемат голяма част от сценичния разказ. В съвременните театрални спектакли в качеството си на кукла може да участва всеки предмет, силует, сянка, битова вещ, материя.
Кукли с щекиИзобретени са Ръкавични кукли. Това са кукли за игра на параван. ТеКукли - великани се надяват на ръката на кукловода и се управляват с движенията на пръстите и китката. Явайките - това са кукли с щеки, с помощта на които актьорът направлява действията на ръцете им. Названието е свързано с остров Ява, където този вид кукли е силно разпространен. Ръцете при явайката се сгъват в китката, лактите и раменете. Кукли с щеки се използват и в „театъра на сенките“. Като правило куклите за сенки са плоски (кожени, хартиени, пластмасови). Кукловодът ги управлява като плътно ги притиска към полупрозрачен екран, разположен между зрителя и източника на светлина. Мимиращите кукли са направени от мек пластичен материал, което Кукли - автоматипозволява чертите на лицата им да се променят под определени Кукли - автомативъздействия. Обикновено вътре в главата се вкарва ръката на кукловода. Създадени са и кукли със задно водене. Този принцип е познат от японския театър бунраку, където актьорът е непосредствено зад куклата и направлява действията и. Всяка кукла по правило се води от трима души. Най – опитният от тях направлява движенията на главата (очи, вежди, уста) и дясната ръка на куклата. Вторият кукловод движи лявата ръка, а третият – краката и. Самите актьори са облечени в черни дрехи и качулки, скриващи лицата им. Куклите – Марионеткивеликани представляват костюм с маска или бутафорна куклена глава. Такава кукла е с човешки ръст или по – голяма; актьорът се намира вътре в куклата и пластически я оживява. Марионетките се управляват се от актьора – кукловод отгоре, с помощта на конци или метални пръти. Кукли – автомати са механични кукли „оживяването“ на които става с помощта на системи от лостове, пружини и т.н. Първоначално те са се използвали за култови цели, когато пред очите на зрителите ставало чудо – оживявали статуите на божествата. По-късно подобни кукли-автомати получили широко разпространение на панаирите атракциони и в аристократичните светски салони. Подобни атракциони сеМарионетки приемат като „чудо на техниката“Куклата е знак за човека – негов аналог. Тя е творение с ограничени възможности, поради което се нуждае от помощ отвън. Тази нейна безпомощност е повод за аналогии с човека, който също е зависим от външни сили и на практика също е едно манипулирано създание. Когато вземем една кукла откриваме, че тя е един мъртъв премет, но ако се взрем в нея и вложим своето творческо отношение, ние откриваме в куклата признаци на „живот“ (например движение, поглед). Благодарение на нашия духовен импулс, в нея се ражда условен, „сценичен живот“.

Да се посмеем с театър “Весел” :)

Етикети:,

Публикувано на: 14 ноември, 2014 от Отдел "Изкуство" Рубрика: Видимата страна на изкуството