Александър Кръстев като студент в Загреб през 1901 г.Александър Кръстев (1.02.1879-11.07.1945) – композитор, музикален педагог, хоров диригент, музикален деец. Представител на т. нар. „първо поколение”. Роден във Видин. Завършва Силистренското педагогическо училище и Загребската консерватория. През 1903 г. взема участие при иницииране създаването на Българския музикален съюз. До 1907 г. е учител в Ломското педагогическо училище. Следващите 38 години от живота му са свързани с град Варна. Многостранна е дейността му: учителства, успоредно с това дирижира хора и оркестъра на музикалното дружество „Гусла”, хор „Морски звуци” и катедралния хор. През 1922 г. ръководи Варненското музикално училище. Участва активно в създаването на Варненския общински оперен театър, а по-късно оглавява артистичния съвет. Много сили отдава за организирането на летни диригентски курсове и опреснителни курсове за учители. През 30-те години е председател на клуба на родолюбивите във Варна, а след откриване на радиопредавателната станция става неин програмен директор. Пише реферати и статии по теоретични, педагогически и музикално-обществени проблеми, рецензии за музикални събития („Музикален вестник”, „Кавал”, „Художник” и др.). Съставя учебници по пеене. Участва в редактирането на сп. „Играй и пей”.

izlojba

Споделете