Нови нотни издания в отдел „Изкуство”

Любомир Пипков
Соната N 1, оп. 7 за цигулка и пиано
Издателство „Музика”
Любомир Пипков е един от класиците на българската музика. Представител е на така нареченото „второ поколение” български композитори. Той е един от учредителите на “Дружеството на българските компонисти “. Неговата личност заема едно от централните места в музикалния живот на България. Започва да композира още като ученик. „Соната N 1, оп. 7 за цигулка и пиано” е написана в Париж през 1929 г. По това време Пипков учи композиция при П. Дюка и Н. Буланже и пиано при Ив. Лефебюр в Ecole Normale de Musique.
Васил Казанджиев
Струнен квартет N 4
Издателство „Музика”
Васил Казанджиев е учил композиция при проф. Панчо Владигеров. Неговото творчество е внушително с произведенията за симфоничен и камерен оркестър, песни, музика към театрални постановки и филми. Започва да композира като дете. Освен като композитор, Казанджиев присъства в музикалния живот и като диригент, педагог и университетски преподавател. За първи път Струнен квартет N 4 е представен на Музикален фестивал „Мартенски музикални дни” в Русе през 2011 г. от Струнен квартет „Фрош”.
Петър Христосков
Малка токата за струнен оркестър
Издателство „Музика”
Петър Христосков завършва Музикалната академия с цигулка при проф. Саша Попов. По-късно специализира в Германия и там дебютира като изпълнител. След завръщането си в България се утвърждава като виртуозен цигулар. Като композитор е автор главно на оркестрови и камерно-инструментални произведения. Характерът на неговата музика е свързан с виртуозния му стил на изпълнител.
Александър Владигеров
Творби за пиано
Издателство „Музика”
Александър Владигеров завършва композиция, диригентство и пиано в Държавната музикална академия. Негови преподаватели са Влади Симеонов, Панка Палишек, Панчо Владигеров и Парашкев Хаджиев. Автор е на произведения за симфоничен оркестър, камерни пиеси, песни и 3 мюзикъла за деца. В настоящото издание са включени: Вариации „Дилмано, Дилберо”, Токата и Въведение към мюзикъла „Веселите градски музиканти”.
Панчо Владигеров
Шест екзотични прелюдии за пиано, оп. 17
Издателство „Музика”
Панчо Владигеров е представител на така нареченото второ поколение български композитори. От ранна детска възраст свири на пиано и композира, а по-късно учи теория и композиция при проф. Добри Христов. Творчеството му е богато и жанрово разнообразно: опери, балети, симфонична музика, концерти за пиано, цигулка, симфоничен оркестър, камерна музика, транскрипции на инструментални пиеси, обработки на народни песни за глас и пиано, солови песни с пиано, хорови песни с пиано или оркестър. Произведението „Шест екзотични прелюдии за пиано, оп. 17” е написано през 1924 г.
Пламен Арабов
Фолклор и китара
Пламен Арабов е преподавател в АМТИИ – Пловдив и НБУ – София. Има публикации в областта на солфеж, хармония, китара. Настоящото издание съдържа музикални творби, предназначени за изпълнение като солови пиеси за китара, солови народни песни, пиеси за камерен ансамбъл. Произведенията са разпределени в три раздела с поетичен надслов за всеки: „фолклорни картини”; „…кат запееш, славея надпяваш”; „…дос, дос, Донеле”. Някои от песните имат партитура и с клавирен съпровод, което предоставя по-широка възможност за използване.

Етикети:,

Публикувано на: 4 март, 2015 от Отдел "Изкуство" Рубрика: Интересни заглавия