Цветовете I

Цветът е едно от най-интересните явления на земята. Още от началото на човешката история хората са го използвали, за да маркират територията си или да украсят объркващото ги пространство. Цветът е мощно средство – той може да съживи и освежи остарялото пространство във всеки дом, да промени настроението и да повдигне духа на човека.
Белият цвят най-често се асоциира със светлото, с началото, със свободата, със спокойствието, а най-разпространената асоциация на този цвят е чистота и невинност. Някои от възможните негативни асоциации с него могат да бъдат снегът и студът, самотата и т.н. По отношение на комбинациите с други цветове в повечето случаи бялото създава ясен контраст с останалите цветове, позволявайки им да изпъкнат. Поради тази особеност бялото се използва в пространства, където има нужда от високо ниво на хигиена. Бялото има свойството оптически да променя пространството, като го прави визуално по-леко и създава усещане за повече обем. Това негово качество се използва често в интериорите за визуална корекция на малки, тесни пространства или за визуално олекотяване на видими конструктивни елементи в интериора.
От гледна точка на физиката черното най-често се свързва с липса на светлина, тъй като повърхността на черното тяло поглъща попадналата върху нея светлина. Както при бялото, така и при черното се приема условно, че те имат нюанси. Все още не е измерен чисто черен и бял цвят. Две от позитивните асоциации, които се свързват с черния цвят са топлина и уют. Черното, също както бялото, се съчетава добре с всички цветове. Явявайки се противоположност на бялото, черното създава по-добри комбинации с топлите, отколкото със студените цветове.
Черното прави пространството визуално по-малко, по-тежко и стабилно. Това обуславя неголямата му употреба в интериора, и в повечето случаи се използва предимно за акцент.

Тук ще споменем особеностите на някои хроматични цветове. Те се наричат още спектрални и представят видимия спектър на светлината. В зависимост от усещането, което създават те се разделят на топли и студени. Топлите се наричат така, защото най-често се свързват с източници на топлина и светлина като огъня и слънцето. Тази група цветове се възприема по-добре и по-бързо в сравнение с всички останали. Поради тази причина цветовете се използват за привличане на вниманието и обозначаване на важна информация. В групата на хроматичните нюанси се включват – жълто, оранжево, червено и кафяво.
Червено. Най-често създаваните асоциации с червеното са топлина, сила, жизнерадост, любов. В зависимост от конкретни нюанси то оказва различно влияние върху наблюдателя. Пурпурночервеното например внушава строгост, традиционализъм, могъщество и достойнство. Нюансите на червеното се свързват с кръв, огън, динамика, власт и надмощие, а в негативен аспект – с ярост, злоба и жестокост. Тези асоциации се проявяват по-силно в чистите наситени цветове.
Ефектите у наблюдателите, които може да създаде червеното, се свързват с усилване на апетита, стимулиране, засилване на усещането за топлина, ускоряване на пулса на наблюдателя. Поради това е необходимо да се подхожда с внимание при тяхната употреба в интериора. Не се препоръчва да се използват наситените му нюанси върху големи площи.
Жълтото. Нюансите на жълтото създават визуално впечатление за излъчване на светлина и топлина. В сравнение с червеното, жълтото създава по-силно усещане за светлина и лекота върху повърхността, на която е приложено. Други асоциации с неговите нюанси са свързани с чувствата за приповдигнатост, радост и позитивизъм. Нюанси на жълтото с негативно въздействие се използват за оцветяване на символи, обозначаващи опасност или изискващи по-голямо внимание.

Нюансите му са предпочитани от хора с психологическа нужда от разгръщане на личността – динамични и търсещи свободна изява. Разположени върху големи площи, наситените тонове на жълтия цвят се открояват, затова и не са добре възприемани. Пространства с преобладаващи жълти тонове обикновено създават усещане за топлина и уют. Нюансите на жълтото често се използват в интериора и поради причината, че след бялото те създават най-силно усещане за лекота на обектите, върху които са приложени. Способността на жълтото да отразява светлината и по този начин да привлича вниманието го прави един от най-широко използваните цветове в рекламата и интериора.

Очаквайте част II на “Цветовете”

Етикети:, ,

Публикувано на: 13 юни, 2017 от Отдел "Изкуство" Рубрика: Видимата страна на изкуството